Polonia nie ma statusu mniejszości w Niemczech!

Byliśmy przez Niemców ustawowo wywłaszczeni.