Polska tak jak inne kraje jest celem zmasowanego ataku! To druga zimna wojna!

L. Sykulski, A. Włusek