Motywów śmierci mojego ojca trzeba szukać w latach 50.

Syn Jaroszewicza u Witolda Gadowskiego w radiu WNET