Fragmenty kości rozstrzelanych Powstańców zbierano na relikwie

Aleksander Wiechowski