Ofiara przemocy „świętego” Adamowicza, patrona mowy nienawiści

Jak Adamowicz używał mowy „nienawisci” do zwalczania przeciwników politycznych?