„Każdy ma się przygotować na nagłe opuszczenie domu”

Niepokojący komunikat władz Londynu…