Każda podwyżka akcyzy jest promocją alkoholu i tytoniu naszych sąsiadów

Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha