O samorządności i instytucji referendum na przykładzie Łodzi

Jan Kubań i Agnieszka Wojciechowska