Trudna sytuacja piekarni

Ryszard Jaśkowski, Afred Bujara