Czy uczyć dzieci historii?

Adam Hlebowicz: Bez wiedzy o naszej tożsamości można nami manipulować