Dla sądów w Polsce obrażanie Polaków jest lżejszym przestępstwem od jego ujawniania

Zdaniem działaczki społecznej wyrok ten został wydany wbrew godności Polaka i polskiej racji stanu.


Natalia Nitek-Płażyńska:

Wedle tego wyroku, ofiara jest podwójnie uciemiężona i nie ma prawa walczyć o swoje prawa w sądzie (…) wiedziałam, że muszę mięć twarde dowody, a sąd dzisiaj mówi wprost, że zbieranie dowodów na przestępstwo jest karane i jest to czyn niegodny

Inne

Ostatnio poruszane tematy