Czy masoni rządzą światem?

O „silnym związku wolnomularstwa z protestantyzmem”

Tomasz Krok, historyk, Stanisław Krajski, filozof chrześcijański i Aleksandra Emilia Wysocka, Wielki Wschód Polski – rozmawiają o historii masonerii, jej konflikcie z Kościołem katolickim i obecnych wpływach.

Inne

Ostatnio poruszane tematy