Paweł Lisicki i Marek Miśko podejmują temat XI Kongresu Kobiet w Warszawie i treści, jakie były przedmiotem rozważań środowisk feministycznych.

W którym kierunku podążają środowiska feministyczne? Jakie będą ich następne kroki? Jakie relacje występują między radykalną ekologią a feminizmem?


Prosimy o przekazanie tego materiału innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.