Badania genetyczne w nowoczesnej diagnostyce chorób nowotworowych

Rozmowy Niedokończone – prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Dziekan I Wydziału UM w Lublinie, prof. dr hab. Janusz Kocki – Kierownik Katedry Genetyki UM w Lublinie.

Inne

Ostatnio poruszane tematy