4 VI 1989 r. to nie wybory, a impreza. Kiszczak wszystko ustalił przy Okrągłym Stole

Andrzej Stanisław Gwiazda o podziale „Solidarności” po 1989 r. oraz gdańskim upamiętnieniu 30. rocznicy I tury częściowo wolnych wyborów w Polsce. W jego mieście ma wystąpić dzisiaj szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Gwiazda krótko scharakteryzował działania Tuska i jego środowisk politycznych, z którymi się nie zgadza: „Płacić bogatemu, bić biednego”.

Rzymkowski i Andrzejewski zgodnie: To nie były „wolne wybory”

TADEUSZ PŁUŻAŃSKI – DZIŚ OPOZYCJA WPUSZCZA KOMUNISTÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Kiszczak triumfuje zza grobu? Komentuje Antoni Gut

Co przyniosły nam wybory 4 czerwca? Witold Tumanowicz

Tomasz Rzymkowski – polityczne konsekwencje 4 czerwca

Inne

Ostatnio poruszane tematy